ЮМТ ЕООД се възползваха от 3D печата в метал за изработка на технологично оборудване за своите CNC машини

 

Предизвикателства

 • Едновременна работа на машини от един тип

 • Непрекъсната работа на CNC машини

 • Липса на резервни части на склад

 • Съкращаване на времето на престой на машината

Резултати

 • Съкращаване на цикъла „поръчка–доставка“ на технологично оборудване – периода на изработка на същите приспособления по традиционна технология може да е около 3 месеца.

 • Възможност за поръчка на малка серия детайли - 4 броя

 • Съкращаване на разходите за транспорт

 • Съкращаване на наличността на резервни части на склад

ЮМТ ЕООД е българска компания, производител на стандартни и специални монолитни твърдосплавни инструменти и доставчик на услуги по презаточване и покриване на инструменти. Производствената база на фирмата е оборудвана с последно поколение 5 осни координатно-шлифовъчни машини на фирмите Walter и Anca. Машините са оборудвани с роботи, което им дава възможност да работят на непрекъснат цикъл 24/7.

UMT_shop floor.jpg

ЮМТ ЕООД взеха решение да изработят технологично оборудване за своите машини чрез директен 3D печат в метал. Те предпочетоха да се възползват от гъвкавостта на адитивното производство, защото когато става въпрос за високотехнологично производство, бързата доставка на спомагателна екипировка е критична. Адитивното производство позволява на компаниите да произвеждат приспособления по поръчка според необходимите им количества в конкретния случай. Поръчаните детайли са на разположение в кратки срокове и на изгодна цена.

Инженерните екипи на Спейскад и ЮМТ обсъдиха в предварителните разговори изискванията към точността, твърдостта и качеството на повърхнината, след което беше оптимизирана геометрията на детайлите, съобразно спецификата на 3D печата и изискванията към допуските на отговорните размери.

„Благодарим за своевременната реакция относно съгласуване на технологичните възможности, срокове за оферти и самата изработка. За нас беше голямо предизвикателство изработката по неконвенционален метод, но сме щастливи, че този съвременен подход съществува в град Казанлък, което ще бъде полезно за нас и нашите контрагенти и в бъдеще.”

Свилен Недялков, началник цех в ЮМТ.

За нуждите на компанията Спейскад ООД изработи два вида детайли – Подложки за инструменти за машини с точност до 0,01мм, твърдост 58 ± 2 HRC и грапавост на повърхнината около Ra 0,8 μm. Изработката на детайлите премина през няколко етапа:

 1. 3D печат

  Твърдост на детайлите след печат - 34 ± 2 HRC

  Грапавост - около Ra 5μm

 2. Термична обработка

  Твърдост на детайлите след топлинната обработка – 58 ± 2 HRC

 3. Допълнителна обработка на координатен шлайф

  Грапавост - около Ra 5μm

  Общо време за изработка: 15 работни дни

P6210014_DxO.jpg
3D+printed+parts_UMT.jpg

ИСКАТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ?

Независимо, дали имате въпроси относно нашите продукти, услуги или нещо друго, нашите високо квалифицирани експерти могат да помогнат.

 
Име, Фамилия *
Име, Фамилия