Sla - златният стандарт на точност, производителност и материали

Чък Хъл, основателят на 3D Systems изобрети стереолитографията преди 30 години. Това е първата технология за 3D печат, все още е най-добрата по точност, качество и дълголетие. 3D Systems предлага SLA технология в множество системи, отговарящи на различните нужди:

 • Projet 6000 и 7000 са лесни за употреба професионални принтери, идеални за ниско до средно серийни процеси, изискващи най-качествени детайли.
 • PROX 800 и PROX 950 са производствени принтери с висока производителност, подходящи за производство на детайли с висока точност.
 • Projet 6000 и 7000 са специализирани за медицински и стоматологични приложения, наред със специализиран софтуер, който допълнително автоматизират процеса на производство.

Тези усъвършенствани 3D принтери произвеждат точни пластмасови детайли, без ограниченията на CNC производствата или процесите на шприцоване на пластмаса.

В допълнение към прототипи и детайли за крайна употреба, тези SLA принтери създават леярски модели, бърза инструментална екипировка и закрепващи приспособления.

Със скорост, точност и качество на повърхнините от това ниво, Вие можете да произвеждат ниско до средно серийни детайли на по-ниска цена за единица, и да се изграждате масивни, високо детайлни модели по-бързо.

Изтеглете от тук ръководство за избор на подходящия за Вашето производство 3D принтер ...

 

предимства

Сред множеството 3D технологии за печат, стереолитографията е "Гранд Дамата“на всички технологии за 3D печат, като предлага 6 основни предимства:

- Предлага най-широк спектър от приложения
- Най-добро качество на повърхността
- Дава възможност за висока икономическа ефективност
- Осигурява ненадмината точност и прецизност
- Икономичност: предлага най-ниски разходи за производство на един отпечатан детайл
- Може да обедини най-големите детайли в един цял елемент

материали

Клиентите могат да избират измежду десетки функционални материали и да се спрат на материал, който отговаря на техните изисквания за точност, механични и оптични характеристики.  Материалите са групирани в следните класове:

- Полимерен клас
- ABS (акрилонитрил бутадиен стиролен каучук)
- Клас за трайност и здравина
- Прозрачен клас
- Високотемпературен клас
- Специален клас (смес от материали, запълнени с керамичен пълнител)

Вижте подробно тук ...

Приложения

Picture_SLA_1.jpg

SLA принтерите са идеално решение за производство на компоненти и продукти в:

 • Авио-космически приложения
 • Медицински продукти
 • Прецизно леене
 • Автомобили
 • Електроника
 • Дентални продукти
 • Производство на турбини
 • Потребителски стоки
 • Опаковки
 • Бързи инструменти
 • Приспособления за закрепване