решения според приложението

Осигурете положителни промени за Вашия бизнес с цялостни решения от 3D Systems. Оптимизирайте и революционизирайте традиционните процеси чрез интегриране на решения за производство, проектиране, инженеринг, контрол и др.


решения според индустрията

Комплексните решения на 3D Systems осигуряват значителни ползи за производителността на предприятията чрез новаторско използване на 3D технологии и експертиза, насочени към аерокосмическата, автомобилната, производството на стоки за дълготрайна употреба, здравеопазването и преподаването.