ЗА 3D SYSTEMS

Американската компания 3D Systems, изобретила и комерсиализирала SLA/SLS технологиите за 3D печат, е водещ доставчик на технологии за адитивни производства. 3D Systems предлага 7 различни технологии за 3D печат, които обхващат широк спектър от индустрии и приложения.

Технологиите за 3D сканиране и софтуера за дизайн, инженерно проектиране и метрологичен контрол, съчетани с 3D печата, предлагат на клиентите цялостно, интегрирано решение за създаване на 3D данни от физически обекти, бързо реверсивно проектиране, и директно 3D отпечатване на възли и детайли.

Тези технологии позволяват на дизайнери, архитекти, инженери, изобретатели, учени, лекари, бижутери, учители, студенти да съкратят проектантския и производствен процес в пъти, като наред с това намаляват себестойността на производствения процес и крайните продукти. С  3D печата, клиентите могат да произвеждат инструменти за един ден, да доставят детайли за крайно потребление по-малко от 20 часа, с скорости за 3D печат, които са съизмерими с тези при леене под налягане.

Индустрии като аеро-космическата, автомобилната, тежкото и инструментално машиностроене, наред с продуктови дизайнери и инженери използват принтерите 3D принтерите на  3D Systems за бързо производство на прототипи и продукти за крайна употреба, за олекотяване на превозни средства и продукти, и за пестене на време и разходи чрез използване на 3D отпечатани форми като модели за леене.

Медицината използва решенията на 3D Systems за постигане на напредък в хирургията, за по-добро планиране на хирургичния процес, по-малко инвазивни процедури и по-кратки срокове за възстановяване на пациентите. Виртуалното Хирургично Планиране (VSP®) и медицинското 3D моделиране на човешкото тяло доставят повече и по-точни опции за хирургично лечение. Нестандартните костни импланти, проектирани и произвеждани със софтуера и металните принтери на 3D Systems, позволяват по-добра адаптация и по-бързо възстановяване на пациентите.

3D печата на лицево-челюстни импланти премахва продължителните преди процедури за моделиране и леене, включително достъпни решения за производство на леярски форми(восъчни модели).

Образователни институции в света, от началните училища до водещи изследователски университети, използват 3D решения за печат на 3D systems за да произвeждат нестандартни детайли за изследователски проекти, изследват физическото взаимодействие на атоми и клетки, за по-добри резултати в инженерни училища. Въпреки това са само няколко от многото приложения и приложения на 3D печат, ние знаем, възможностите са безкрайни.