Софтуер за 3d Сканиране И РЕВЕРСИВЕН ИНЖЕНЕРИНГ

Най краткият път от сканирания модел до 3D CAD модела

Geomagic-Design-X-2016-region-select-2-1024x640.jpg

Geomatic Design X

Geomagic Design X е най-завършеният софтуер за реверсивен инженеринг, който съчетава в едно 3D CAD моделиране с 3D сканиране и обработка на облаци от точки, така че да можете да създавате 3D Solid модели, напълно съвместими с вашия съществуващ CAD софтуер. Geomagic Design X е специално проектиран за конвертиране на 3D сканиране данни към висококачествени CAD модели. Със своята комбинация от автоматична и управляема екстракция на облак от точки в Solid модел, невероятно точенo генериране на повърхнини и органично 3D сканиране, редактиране и обработка на облак от точки той прави това, което никой друг софтуер може! С Geomagic Design X Вие можете да сканирате почти всичко, за да създавате бързо готови за производството модели.

Geomatic for Solidworks

Geomagic® за SolidWorks® е най-пълното интегрирано решение в индустрията за обработка на 3D сканирани модели в SOLIDWORKS. Намалете времето, необходимо за изграждане на сложни 3D модели на реални обекти чрез директно сканиране или импортиране на данните в SOLIDWORKS. Усъвършенстваните, автоматизирани функции, бързо и лесно създават точни скици, повърхности или Solid модели директно в SOLIDWORKS.

Geomagic за SOLIDWORKS е софтуерен набор от инструменти, който работи директно в средата на SOLIDWORKS, като ви дава възможност да правите инструменти в облаци и полигони по-използваеми в процеса на проектиране. Този софтуер поддържа широка гама от популярни 3D скенери, както и импортиране на стандартни файлови формати на точки и полигони. Можете да импортирате данни или да сканирате директно в SOLIDWORKS и да използвате помощните функции за извличане на скици, повърхности и Solid тела.

3DZ_Scanner3D_Geomagic_Software_DesignX_02.png

3D скенери

Geomatic Capture

Geomatic Capture предлага бърза и точна 3D технология за прецизно сканиране на физически модели със синя светлина в преносим, лек модел, който може да бъде обединен в конфигурация с няколко подобни скенера. 

Скенерите Capture се предлагат в два модела, Capturе и Capture Mini, които са интегрирани със софтуерните продукти на Geomagic за реверсивен инженеринг и 3D инспекция за бързи и много точни „scan-to-3D“ процеси.

Ключови характеристики:

  • Избор на 2 устройства с висока разделителна способност 

  • Лесни за настройка и използване

  • Сканиране с точност 0.034 мм

  • Вградена въртяща маса  за работа със свободни ръце (опция)

  • В комплект с водещи в индустрията софтуер за сканиране и 3D инспекция на Geomatic

  • Автоматизирани опции за сканиране

  • Конфигуриране на работа с множество скенери

  • Поддържа сканиране директно в SOLIDWORKS

  • Трансфери 3D данни към други SIEMENS NX/Solid Edge, Catia и CREO чрез Geomagic Design X

  • Бързa, точнa 3D инспекция за метрологичен контрол

capture-multi-scanner-array-geomagic-3d-systems.png
 
Capture_control-geomagic-Inspection-web-image_0.png