Разработваните от СпейсКАД ООД технологии  осигуряват цялостно решение за програмиране на най-новите хибридни CNC машини, като DMG MORI, MAZAK INTEGREX 400-I и други.

Новата хибридна технология моделира с лекота комплексни геометрии с комбинация от Solid/Surface геометрия и фасети от 3D сканирани детайли в един модел. Затворени вътрешни кухини, които преди това са били невъзможни за производство с CNC обработка, сега се изграждат с лекота чрез адитивния процес на 3D печата.

Софтуерното решения на СпейсКАД ООД позволява моделирането на сложни детайли с комплексна топология, подходящи за производство по хибриден начин. SIEMENS NX 11 поддържа конвергентни модели със смесен тип геометрично описание в един 3D модел - "облак от точки", сканирани 3D фасети, насложени изображения, Solid и Surface геометрия могат да бъдат смесвани и редактирани в един и същи модел.

Хибридната технология на СпейсКАД отчита спецификите на адитивния процес, и моделира детайлите по начин, по който тяхната геометрия е съобразена с последващите технологии за производство - 3D печат в метал, плюс CNC механична обработка.   

SIEMENS NX CAM генерира управляващи програми както за адитивния 3D печат, така и за 5 осевата CNC обработка. С използване на адитивната технология в хибридната технология, вие може да произвежда нови класове детайли, и да консолидирате много процеси в един. Така високата скорост на 3D печата в метал и гъвкавостта на механичната обработка по 5 оси предлагат несравнима гъвкавост, скорост и производителност за производство на комплексни метални възли и детайли.


какво е хибридна технология?

СпейсКАД ООД, фирма от ДАВИД Холдинг АД започна работа по създаване на хибридни технологии за производство на инструментална екипировка с помощта на директен 3D печат в метал. Хибридното производство съчетава адитивни производствени процеси за отлагане на метал, съчетани с CNC обработка в една комплексна или няколко специализирани CNC машина и 3D принтери.


Какво е адитивен процес?

Адитивната технология, или технологията на 3D печата е процес за създаване на обекти чрез наслагване на слоеве на база триизмерен CAD модел със специализирани 3D принтери за метал. Основно предимство на адитивните процеси е възможността за директно производство на възли и детайли - без нужда от техническа подготовка за производство на инструментална екипировка, без скъпо струващи и отнемащи дълго време технологични процеси като CNC механична обработка, ерозиране, леене и формообразуване в матрици.


Какви за предимствата на 3D печата в метал?

3D печатът в метал дава без алтернативни предимства при решаване на ключови предизвикателства при разработка и производство на продукти:

  • Бързо производство на прототипи за функционално тестване на продукти
  • Производство на възли с висока сложност, невъзможни за производство по друг начин
  • Производство на прецизни инструменти за критични приложения
  • Производство на критични резервни части за машини и съоръжения
  • Производство на вложки/сърца на матрици за пластмаси с конформално охлаждане