Aдитивните производствени процеси са в основата на новите технологии за производство в Индустрия 4.0!  

За разлика от технологиите на днешния ден - (CNC механична обработка, леене на метали и шприцоване на пластмаса), адитивните технологии произвеждат продукти с непостижима до сега скорост и сложност.

СпейсКАД ООД предлага производствени 3D принтери от 3D Systems, софтуер и услуги за  производство на метални възли и детайли.

3D Systems  е водещата световна компания, изобретила и комерсиализирала основните адитивни технологии-  SLA (стерeо литография) и SLS (селективно лазерно синтероване) и MJP (мултиджет печат):  

  • 3D принтерите за метал на 3D Systems произвеждат прецизни метални възли и детайли със сложна геометрия директно от 3D CAD модел - без нужда от инструментална екипировка, без CNC механична обработка и леене, без електроди и ерозия.

  • SLА (стереолитография) и MJP (мултиджет) 3D принтерите дават изгодна алтернатива за производство на детайли за крайна употреба от пластмаси или смоли, които преди са били изработвани в метал чрез конвенционални или CNC машини.

  • SLS или технология за Лазерно синтероване, използва лазер за спояване на слоевете от прахообразен материал. Прахообразният материал позволява производството на изключително сложни детайли напостижими с други технологии.

3D принтери

3D принтерите на 3D Systems предлагат предимствата на адитивната технология за производство на функционални прототипи, резервни части, малки и средни серии детайли, продукти за денталната медицината и медицината и други.

Възможностите за 3D печат в метал, с твърди, термо-пластични пластмаси и еластомери предлагат реална алтернатива на производители, търсещи конкурентност.

3D скенери и софтуер 

Професионалните 3D скенери, наред със  софтуерните продукти за реверсивно проектиране и метрологичен контрол на 3D Systems позволяват бързо моделиране и техническа подготовка за производство в рамките на часове.

С тази технология, и с 3D  принтерите Вие сте в състояние да реализирате концепцията за "фабрика в една стая" - за дни и на цена без конкуренция. Вижте повече тук ...

Детайли по поръчка

СпейсКАД предлага услуги за адитивно производство на продукти, възли и детайли по поръчка на потребителя чрез 3D принтиране и хибридни процеси.

Чрез 3D печат в метал можете да имате критичните за вашето производство детайли на Вашето бюро за броени дни, не след месеци. Вижте как ...


Свържете се с нас

Име и фамилия *
Име и фамилия