СпейсКАД предлага услуги за 3D печат на прецизни метални детайли и възли за крайна употреба, функционални прототипи и резервни части:

  • Технология - Директно метално лазено синтероване/DMP, DMLS/

  • Висока скорост на изграждане на детайлите, 48 часа

  • Кратки срокове за пре и пост-процесиране

  • Метални детайли с висока плътност > 99 % и якостни характеристики

  • Производство на сложни асемблирани многокомпонентни изделия

  • Изработка на малки, сложни метални детайли

Изграждащ обем: 140 мм x 140 мм x 90 мм

Повтаряемост по всички оси: 0,02 мм

Минимален размер на детайлите: х = 0,1мм; y= 0,1мм; z= 0,02 мм

Типична точност: +/- 0,05 мм. при малки детайли и +/- 0.2% при по-големи детайли.

НАШИТЕ МАТЕРИАЛИ

Благодарение на патентованата от 3D Systems Технология за нанасяне и уплътняване на слоеве, могат да се използват много малки частици, което позволява изработката на изключително фини детайли и тънко стенни детайли, както и изграждане на до 20 ° ъгли без опори. С качество на повърхнината от 5Ra μm е необходима много малко допълнителна обработка след печата.

Вижте изработени от нас детайли чрез Директен печат в метал