Какво е адитивна технология?

Адитивната технолигия или технологията за 3D печат е процес на създаване на обекти чрез наслагване на слоеве на база триизмерен CAD модел.


Какви са предимствата на адитивните процеси?

Основно предимство на адитивните процеси е възможността за директно производство на възли и детайли - без нужда от техническа подготовка и производство на инструментална екипировка, без скъпо струващи и отнемащи дълго време технологични процеси като CNC механична обработка, ерозиране, леене и формообразуване в матрици.


Каква полза мога за извлека от 3D печата?

3D печатът дава без алтернативни предимства при решаване на ключови предизвикателства при разработка и производство на продукти:

  • Бързо производство на прототипи за функционално тестване на продукти

  • Производство на възли и детайли с висока сложност, невъзможни за производство по друг начин

  • Производство на прецизни инструменти за критични приложения

  • Производство на критични резервни части за машини и съоръжения

  • Производство на вложки/сърца на матрици за пластмаси с конформално охлаждане


Процес на изграждане на слоевете при Директния печат в метал на 3D принтерите ProX Flex 100,ProX DMP 200 и ProX 300 на 3D Systems

 
layering process.png
 

Какво е необходимо за да получа оферта за производство на детайл по поръчка?

За изготвяне на оферта е необходимо да ни изпратите: 3D модел на детайла в STEP/Parasolid/STL формат, брой на детайлите, както и допълнителни изисквания за допуски, последващи механични и/или термообработки, покрития и други.


Каква метална плътност имат детайлите, произведени с 3D принтер?

В зависимот от конкретния материал, детайлите в метал имата плътност от 96 до 100 %.